DŹWIĘK – wszystko co istnieje wibruje. Każda forma ma swoją wibrację lub dźwięk, które wzajemnie na siebie wpływają. Jego wpływ można podzielić na różne sposoby.

1.Dźwięk ułatwiający aktywowanie różnych specyficznych stanów świadomości

2. Dźwięk oddziaływujący na procesy fizyczne w ciele za pomocą skierowania wibracji w dane miejsca połączone  ze świadomą intencją. Każda komórka zawiera w sobie wibracyjną informację o stanie wszystkich części ciała. Komórki w ciele wzajemnie na siebie oddziałują tworząc rezonans komórkowy. Kierując uwagą daną wibrację możemy rozpuścić napięcia w ciele pobudzając przez to organizm do oczyszczania z toksyn. Nadajemy tym samym ciału prawidłowy wzorzec zdrowia.

3. Wyrażanie emocji dźwiękiem i ruchem. Emocje  także emitują dźwięk i wibracje. Wielu ludzi odczuwa określone emocje w konkretnych częściach ciała np. smutek w rejonie serca. Dzieci uwalniają swoje emocje spontanicznie na bieżąco, do póki ktoś nie powie, że tak nie wolno. Smutek wyrażamy dźwiękiem płaczu, szlochu, radość – śmiechem, a złość – krzykiem.

Dla mnie wibracja gongu to powrót do korzeni, do natury, głębokiego odpuszczenia a zarazem oczyszczenia. Bardzo mocno czuję powiązanie tego dźwięku z fazami księżyca. Przyjmując fakt, że Ziemia ma również swoją częstotliwość, która ulega zmianom, oczywistym staje się fakt natężenia chorób na tle emocjonalnym. Pierwotne dźwięki gongu ułatwiają znaleźć stan równowagi emocjonalnej.

Jeżeli pragniesz poczuć wibrację gongu i innych naturalnych instrumentów zapraszam do kontaktu.